ჩვენი გუნდი

ჩვენი გუნდი ჩვენი გუნდი ჩვენი გუნდი
ჩვენი გუნდი ჩვენი გუნდი ჩვენი გუნდი
ჩვენი გუნდი ჩვენი გუნდი ჩვენი გუნდი
ჩვენი გუნდი ჩვენი გუნდი ჩვენი გუნდი
ჩვენი გუნდი ჩვენი გუნდი ჩვენი გუნდი
ჩვენი გუნდი ჩვენი გუნდი ჩვენი გუნდი
ჩვენი გუნდი ჩვენი გუნდი ჩვენი გუნდი
ჩვენი გუნდი ჩვენი გუნდი ჩვენი გუნდი
ჩვენი გუნდი ჩვენი გუნდი ჩვენი გუნდი
ჩვენი გუნდი ჩვენი გუნდი ჩვენი გუნდი
ჩვენი გუნდი ჩვენი გუნდი ჩვენი გუნდი
ჩვენი გუნდი ჩვენი გუნდი ჩვენი გუნდი
ჩვენი გუნდი ჩვენი გუნდი ჩვენი გუნდი

Close